Tietosuojaseloste

Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky:n tietosuojaseloste

Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi:
Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky

Yhteystiedot:
Osoite Antinkankaatie 28
Postinumero/toimipaikka 92130 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Yrityksen / henkilön nimi:
Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky / Päivi Takkunen
osoite: Antinkankaantie 28
postinumero/toimipaikka: 92130 Raahe
puhelinnumero: 08 2239730
sähköposti: hiusmeri@hiusmeri.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava Ei nimettynä

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
  • henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakas jättää henkilötiedot (nimi, puhelin ja mahdollisesti sähköposti) nettiajanvarausta tehdessään, tai varatessaan ajan puhelimitse/käymällä liikkeessä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:
– nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero

Asiakastiedot:
– tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, sekä mahdolliset allergiat, jotka vaikuttavat käsittelyiden tuotevalintoihin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hiusmeri@hiusmeri.com tai Ekokampaamo-parturi Hiusmeri, Antinkankaantie 28, 92130 Raahe.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus :
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

– Timma nettiajanvarauksesta

– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

– Timma nettiajanvarauksen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Nettiajanvarausjärjestelmä Timman IT tuki käsittelee pyydettäessä ongelmatilanteissa. Timma täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja asiakas näkee selosteet ajanvarausta tehdessään.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietosuojaseloste päivitetty 21.5.2018